Kontakt z nami

Warunki gwarancji

Drodzy Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani,że nasze urządzenia będą służy
ć przez lata. Każdy produkt firmy Ovo-tech jest objęty systemem 1 rocznej gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI OVO-TECH

1.Zakres ochrony

 • Ovo-tech gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym urządzeniu, które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części 2 niniejszych warunków gwarancji.

2.Czas trwania gwarancji

 • Okres Gwarancyjny wynosi 12 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu poniżej.

 • Firma Ovo-tech na prośbę klienta może wystawić dodatkową gwarancję na wymienione podzespoły ( w naprawie pogwarancyjnej) po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

  3.Procedura zgłoszenia reklamacyjnego

 • Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).

 • Uprawnienia wynikające z niniejszych warunków gwarancji mogą być zrealizowane przez użytkownika wyłącznie w autoryzowanym serwisie firmowym po zgłoszeniu droga elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 792333018

 • Urządzenia zakupione u pośredników podlegają serwisowaniu poprzez daną firmę pośredniczącą na ich wewnętrznych warunkach.

 • Wady urządzenia będą usunięte w terminie 14dni od daty zgłoszenia.

 • Jeżeli naprawa lub wymiana części z przyczyn zależnych od klienta musi odbyć się w na miejscu użytkowania maszyny, firma wysyła serwisanta wyliczając odpowiednia dopłatę wynikającą z odległości oraz czasu serwisu.

 • Po usunięciu wady, urządzenie zostanie dostarczone użytkownikowi na koszt Ovo-tech o ile serwis był objęty okresem gwarancji i nie wynikał z nieprawidłowego użytkowania maszyny

  4. Wyłączenia

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych warunków gwarancji jest:

  1. użytkowanie urządzenia zgodnie z Instrukcją obsługi dołączoną do tego urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja urządzenia;

  2. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

  3. brak ingerencji w urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

  4. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym urządzenia.

 • Udzielona przez Ovo-tech gwarancja nie obejmuje:

  1. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w urządzeniu;

  2. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia

  3. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

  4. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

  5. gwarancji nie podlegają elementy maszyn z tworzyw sztucznych a w szczególności obudowy z plexi.


logo

OVO-TECH
ul. Boczna 43
27-200 Starachowice
Polska
NIP: 664-105-23-53

Biuro
[email protected]   
tel.+48 739-057-616
Czynne:
Od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30 — 15.30

Sprzedaż
[email protected]
tel.: (+48) 792-333-900

Odwiedż naszą stroną na facebooku

 

facebook ikona